Homepagina / Over het project
Over het project

Brugge Vertelt / Verteld -- De digitale verhalenbank

Welke verhalen worden in deze Verhalenbank opgenomen en voor wie zijn ze bedoeld? De verhalen zijn van allerlei aard, maar de Brugse connectie is steeds duidelijk aanwezig. Het doel is om een mondelinge documentatie samen te brengen over hoe het was en is om in Brugge te leven, over hoe de Bruggeling belangrijke momenten uit de recente of minder recente geschiedenis heeft beleefd. Welke grote en kleine gebeurtenissen zijn in het bijzonder blijven hangen in het geheugen van de Bruggeling? 

De Digitale Verhalenbank is bedoeld voor de nieuwsgierige Bruggeling en voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van de stad en haar bewoners. Het project mikt enerzijds op een breed publiek van nieuwsgierigen en daarom werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke website. Anderzijds worden belangrijke contextgegevens over de geluidsopnames in deze gegevensbank opgenomen, zodat ze voor historici en volkskundigen een nuttig werkinstrument kan worden. Voor hen kunnen de verhalen een nieuwe bron worden voor historisch, sociologisch en antropologisch onderzoek, naast de bestaande schriftelijke en visuele bronnen waarover ze op het Stadsarchief reeds beschikken. Daarnaast zullen theatermakers, kunstenaars en creatieve projectontwikkelaars inspiratie kunnen putten uit de Brugse verhalen en deze kunnen verwerken in nieuwe artistieke creaties. En nog vele anderen zullen verwonderd zijn over hoeveel er over Brugge nog te ontdekken valt!

Geluidsopnames die in het bezit zijn (en blijven) van diverse partner-organisaties worden op een doordachte en degelijke manier ontsloten voor een breed publiek. Momenteel participeren het Stadsarchief, de Universiteit Gent, de Stedelijke Dienst Monumentenzorg, de VBRO, de Heemkundige Kring 'Maurits Van Coppenolle' en een aantal privé-verzamelaars. Eenmaal gedigitaliseerd en opgeslagen in de Verhalenbank kunnen geluidsopnames voor altijd bewaard worden zonder enig verlies van geluidskwaliteit en zonder de nood aan een grote fysieke opslagruimte. Via deze website kan door middel van een snelle en krachtige zoekmachine heel precies gezocht worden naar specifieke verhalen, door het invoeren van een periode, een plaatsnaam, een trefwoord, etc. Bezoekers van deze website kunnen door middel van een eenvoudige muisklik meteen luisteren naar verhaalopnames of naar verhaalfragmenten.

Het is de bedoeling dat de Digitale Verhalenbank in de toekomst zal blijven groeien tot een heus digitaal klankarchief van de Brugse herinnering. Hiertoe zullen naast bestaande geluidsopnames ook nieuwe verhalen worden opgenomen. Deze zullen verzameld worden in het kader van thematische deelprojecten. De structuur van de gegevensbank voorziet dat institutionele en individuele partners en vrijwilligers maximaal kunnen participeren in de uitbouw van de Verhalenbank. Door middel van een login en een paswoord zullen medewerkers vanaf om het even welke computer mét internetaansluiting toegang kunnen hebben tot de gegevensbank om zelf informatie over hun verhaalopnames in te voeren. Wie heeft nog oude opnames met verhalen over Brugge? En wie wil graag meewerken aan het verzamelen van nieuwe verhalen? Niet aarzelen! Uitgebreid Zoeken
Ver-Assebroek vertelt...

Naar aanleiding van Ver-Assebroek Open. Een dorp toont zijn erfgoed werden heel wat boeiende getuigenissen verzameld over het leven in Ver-Assebroek vroeger en nu. Over schaatsen in de Meersen, werken bij de boeren, naar school gaan (meisjes en jongens apart), de harde levensomstandigheden tijdens de tweede wereldoorlog of Ver-Assebroek als bedevaartsoord.
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
klein Georges\'tje, grote Meneer

Georges Van Tieghem(1924-2000), alias Georges'tje van De Gilde, was een populaire volksfiguur in Brugge. Als fietsenbewaker maar ook als lotjesverkoper, zanger, mondharmonicaspeler, supporter van zowel Cercle als Club, regulier caféganger en fervent bedevaarder was hij een graag geziene figuur. Tien jaar na zijn overlijden herdenkt Erfgoedcel Brugge deze bijzondere man samen met de buurtbewoners van Sint-Jozef.
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
150 jaar lerarenopleiding KHBO

Vijftien studenten lerarenopleiding KHBO namen in de periode 2007-2009 interviews af voor het project '150 jaar lerarenopleiding Brugge'. Zij interviewden oud-studenten die getuigden over hun schoolverleden op de Sint-Andreasnormaalschool, gelegen aan de Garenmarkt. Erfgoedcel Brugge gaf de studenten tips hoe ze deskundig met mondelinge geschiedenis moesten omgaan en hielp ook bij de verwerking van de interviews. Dit leverde in totaal 64 interviews op, in totaal meer dan 48 uren geluidsfragmenten.
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
Het dagelijks leven in Brugge tijdens de tweede wereldoorlog

Na het project in 2008 rond bezetting en bevrijding van Brugge in de tweede wereldoorlog namen dit schooljaar 20 leerlingen van het zesde jaar uit het Sint-Lodewijkscollege, in het kader van hun eindejaarsproef voor het vak Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), interviews af van mensen die vertelden over hun dagelijkse leven tijden de tweede wereldoorlog . Luister hier hoe de Bruggeling zijn dagelijks leven toen beleefde op het gebied van school, vrije tijd, voedsel, kledij en huisvesting ! Foto: www.beeldbankbrugge.be
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
Ontdek de buurt Kristus Koning

Kristus Koning is voor velen een nog onbekende buurt in Brugge. Zelfs nieuwe bewoners kennen vaak nauwelijks de geschiedenis van de buurt of van de vroegere buurtbewoners. Kristus Koning Leeft, opgericht door een groep buurtbewoners, wilde deze leemte invullen. Bij oudere bewoners werd gepeild naar herinneringen over de wijk. De interviews kunnen op deze site beluisterd worden. Verhalen over onder andere vroegere buurtbewoners, bedrijven en het uitzicht van de straten passeren er de revue. Op basis van de interviews stelde Kristus Koning Leeft ook een wandelbrochure samen.
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
De bezetting en de bevrijding van Brugge in Wereldoorlog II

In het kader van hun eindproject ‘Probleem Gestuurd Onderwijs’ trokken leerlingen van het 6de jaar uit het Brugse Sint-Lodewijkscollege op interview. Zij interviewden mensen die van dichtbij de bezetting of de bevrijding in Brugge in Wereldoorlog II meegemaakt hebben. Luister hier naar de unieke ervaringen uit dit stukje Brugse geschiedenis. Foto: www.beeldbankbrugge.be
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie
Cinema Bruges: Brugse bioscoopervaringen doorheen de jaren

Herinner je je nog de tijd dat een portier de deur van de bioscoop voor je opende? Keek je in de filmpauze reikhalzend uit naar de frisco’s én de ouvreuses? Of zijn de beelden van lange wachtrijen voor succesfilms in de Memling in je geheugen gegrift? Enthousiaste vrijwilligers interviewden bioscoopliefhebbers, uitbaters, operateurs en ouvreuses. Hun verhalen over diverse thema’s zoals censuur, werken in de bioscoop, liefde, … kunnen hier beluisterd worden. Vele cinema’s passeren ook de revue: Vieux Bruges, Pathé, Memling, Kennedy, etc. Keer met ons terug naar dit rijke cinemaverleden!
  Luister naar dit geluidsfragment
 Luister naar alle verhalen uit deze collectie

back